INFORMATION OM GDPR OCH PERSONUPPGIFTSHANTERING

Sedan den 25 maj 2018 gäller den nya EU-förordningen GDPR (General Data Protection Regulation) dataskyddsförordningen. Sverige har ersätt den tidigare personuppgiftslagen med en ny lag, dataskyddslagen som bl.a. kompletterar EU-förordningen.

Hemsidan registrerar i förrekommande fall personuppgifter såsom namn, adress, mejladress och telefonnummer.

Informationen är nödvändig för att kunna uppfylla de krav som gäller inom PADI avseende kontroll av dykarens certifieringsnivå och kunskaper. Detta har också betydelse vid hänvisningar till annan dykskola för fortsatt dykutbildning. För att kunna uppfylla allt detta krävs lagring av dykarnas personuppgifter.

Om det är nödvändigt kan uppgifter också komma att vidarebefordras till domstolar och andra myndigheter, banker, försäkringsbolag eller till samarbetspartners såsom (fraktbolag t.ex. PostNord) då främst ditt namn, adress, telefonnummer och e-post för att de i förekommande fall, ska kunna leverera din order. 
Personuppgifter kommer vanligtvis att ske genom användandet av e-post, sms eller motsvarande, sedvanlig postgång men även genom användandet av här för avsedda kontaktytor på sociala medier m.fl. sätt.

Vi kan på din begäran (via kontaktformulär eller telefon) alternativt på eget initiativ rätta och komplettera uppgifter som kan vara felaktiga (exempel att ni inte klart anger ert namn eller adress).

 Claude D Zacharias ansvarar för att personuppgifterna hanteras på ett korrekt sätt. Dykaren eller annan kund har rätt att en gång per år få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om berörd person som även har rätt att begära att felaktiga uppgifter korrigeras. Ansökan om information och rättelse ska vara skriftliga.

Klagomål

Klagomål rörande hantering av personuppgifter kan göras hos tillsynsmyndigheten:

Integritetsskyddsmyndigheten
Box 8114, 104 20 Stockholm
Telefon: 08-657 61 00
E-post: imy@imy.se 

Ansvarig för hanteringen

Claude D Zacharias är ansvarig för hanteringen av personuppgifter.
Adress: Karlbergsvägen 13, 113 27 Stockholm, Sverige
Mobil: 072-8878367
Mail: zdykbat@gmail.com