min 2 personer och max 6 personer

EFR (Emergency First Responder)

EFR-kursen är en av de mest kompletta HLR-kurserna på marknaden. Kursen följer internationella och svenska regler, uppfyller kraven för Skeppare 8 och den nya refresher kursen för yrkessjöfarten enligt Manila Fördraget och STCW reglerna, samt Arbetsmiljöverkets regler för första hjälpen i arbetslivet och Svenska Första Hjälpen Rådets riktlinjer 2013. Kursen är dessutom ett måste för dykare som vill gå PADI Rescue kursen.

Du kommer bl.a. att få lära dig hur man räddar någon i nöd såväl genom teoretiska som praktiska övningar. Du får öva scenarios på såväl fysiska personer med en dock och vi erbjuder också användning av en defibrillator. Även grunderna för hur du administrerar syrgas ingår. Du får öva scenarios på deltagarna men också på en docka. Du får lära dig grunderna för hur man använder en AED-en defibrillator.

Vi går också igenom första hjälpen, dvs. hur man på lämpligaste vis undersöker någon som är skadad och vi lägger naturligtvis också förband, m.m.

Du läser den välgjorda manualen hemma i lugn och ro och gör kunskapskontroller innan kursstart vilket ger dig och meddeltagarna tid för övningar. Hemma tittar du också på en film och lämpligt är att löpande gå igenom manualen när du tittar på filmen för bästa inlärning.

Kursen omfattar också ett litet prov för att kontrollera att du läst och förstått – en bra feed back för dig!

Kunskaperna som du får har du stor nytta av i verkliga livet inte minst om du dyker. Det är en nyttig, kul och enormt viktig kurs för alla, vare sig man dyker eller inte. Du får därför gärna övertala din familj och vänner att hänga på en riktigt kul och viktig kurs!

Utöver manual ingår ett internationellt erkänt certifikat ingår i kurspriset

Förkrav

Inga särskilda förkrav finns.