Vi har massa fantastiska vrak i Stockholms skärgård, och på denna kurs får du besöka flera av dem, både de som går att nå från land och de som kräver båt.

Att dyka på vrak är spännande, intressant och riktigt kul. I svenska vatten finns de mest välbevarade vraken i världen då vi i vårt bräckta vatten saknar s.k. skeppsmask. I utländska vatten är förutsättningarna annorlunda men även utanför Sverige finns otroligt häftiga vrak att dyka på.

För att få ut det mesta av vrakdykning är PADIs vrakkurs ett måste. Ännu mer får du för pengarna då det nästan uteslutande är bara du och instruktören som dyker till skillnad mot hur det är på många andra ställen – där får du samsas med kanske 3-4 stycken dykare och får därför inte samma uppmärksamhet. Kvalité och säkerhet framför allt är ledord i vår verksamhet.

På vrakkursen lär vi oss hur vi på ett säkert sätt kan utforska våra vrak. Detta genom att lära oss planera och organisera vrakdykning, tekniker för att dra lina och navigera på vrak och vilka risker och faror vi ska vara uppmärksamma på gällande vrakdykning.

I priset ingår bl.a. manual,  och certifikat.

Kursen omfattar en teorikväll samt 4 vrakdyk. I samråd kan vi en av dagarna åka ut med båt och dyka på vrak i skärgården. Då tillkommer båtkostnaden som betalas direkt till skepparen.

Förkrav

  • 15 år
  • Godkänd hälsodeklaration
  • Advanced Open Water Diver certifikat eller motsvarande