Vi tar hand om din utrustning

APEKS

Första steg – reguljär-1500 kr/st ink- moms

Vanlig service av första steg och utbyte av delar som omfattas av tillverkarens servicekit. Servicen omfattar isärtagning, inspektion av delar, rengöring med såpa eller liknande, utbyte av O-ringar m.m.och i förekommande fall smörjning av O-ringar samt inställning av sekundärtrycket enligt tillverkarens anvisningar.

Första steg – O2-tvätt- 2500 kr/st ink- moms
Syrgas tvätt och service av första steg och utbyte av delar som omfattas av tillverkarens servicekit. Servicen omfattar isärtagning, inspektion av delar, rengöring med såpa eller liknande, i förekommande fall ultraljudstvätt med kalkosan eller liknande och slutligen ultraljudstvätt med Blue Gold eller liknande, utbyte av O-ringar m.m. och i förekommande fall smörjning av O-ringar (som även de syrgastvättas) med syrgas anpassat fett, samt inställning av sekundärtrycket enligt tillverkarens anvisningar.

Andra steg steg – reguljär – 500 kr/st ink- moms
Vanlig service av andra steg och utbyte av delar som omfattas av tillverkarens servicekit. Servicen omfattar isärtagning, inspektion av delar, rengöring med såpa eller liknande, utbyte av O-ringar m.m. och i förekommande fall smörjning av O-ringar samt inställning av andningstrycket till första steget.*)

Andra steg steg – Syrgastvätt – 800 kr/st ink- moms

Syrgas tvätt och service av andra steg och utbyte av delar som omfattas av tillverkarens servicekit. Servicen omfattar isärtagning, inspektion av delar, rengöring med såpa eller liknande, i förekommande fall ultraljudstvätt med kalkosan eller liknande och slutligen ultraljudstvätt med Blue Gold eller liknande, utbyte av O-ringar (som även de syrgastvättas)m.m. och i förekommande fall smörjning av O-ringar med ”syrgasfett”, samt inställning av andningstrycket till första steget.*)

——————————————

 

*) Olika andra steg kan ha olika känslighet beroende på om och när de är servade, hur slitet sätet är men också beroende på hur anpassningen av andra steget utförts. En del dykare vill ha ett mycket lättandat andra steg andra vill ställa ner känsligheten så även med sekundärtrycket i regulatorn. Inställningen som görs av oss vid service är en standardiserad inställning anpassad till det sekundärtryck som berörd tillverkare anger för förstasteget. Skulle KUNDEN finna att andra steget är för lättandat eller benäget att friflöda, särskilt vid kallare årstider, ingår under en period av 30 dagar från dagen då inlämnad utrustning är klar för avhämtning, efterjustering i priserna ovan.

————————————

Manometer/SPG– reguljär – 250 kr/st ink. Moms
Servicen omfattar lösgörning av swivel och utbyte av denna samt okulär inspektion av själva manometern/SPG. Servicen omfattar en ny swivel med nya O-ringar samt smörjning av O-ringar.

Manometer/SPG- Syrgastvätt – 400 kr/st ink. moms
Servicen omfattar lösgörning av lösgörning av swivel och utbyte av denna samt okulär inspektion av själva manometern/SPG. Servicen omfattar en ny swivel med nya syrgaskompatibla O-ringar samt smörjning av O-ringar med ”syrgasfett”.

Slangar – reguljär

Servicen omfattar en okulär översyn av slangarna och för det fall O-ringar till slangar ingår i berörd tillverkares servicekit, utbyte av och smörjning av O-ringar.

Slangar – syrgastvätt

Servicen omfattar en okulär översyn av slangarna och för det fall O-ringar till slangar ingår i berörd tillverkares servicekit, syrgastvätt av O-ringarna  och utbyte av befintliga och smörjning av O-ringar med ”syrgasfett”.

Flaska och kran – 1500 kr/flaska inkl. moms

200 B,300 B, 80 cuf Alu, 40 cuf Alu eller 8, 10, 12 liter l stål (ej syrgastvätt).  I servicen som inkluderar kranen, ingår enklare borstning av mindre rostangrepp (stålflaska). Vid kraftigare rostangrepp erbjuder vi hjälp via vårt nätverk (fråga om pris). 

Önskas syrgastvätt av flaskan tillkommer ytterligare 600 kr inkl. moms.

Önskas syrgastvätt av kranen tillkommer ytterligare 850 kr inkl. moms.

Flaska visuell inspektion – 600 kr/flaska inkl. moms

200 B,300 B, 80 cuf Alu, 40 cuf Alu eller 8, 10, 12 liter l stål (ej syrgastvätt).  I servicen som inkluderar kranen, ingår enklare borstning av mindre rostangrepp (stålflaska). Vid kraftigare rostangrepp erbjuder vi hjälp via vårt nätverk (fråga om pris). 

Önskas syrgastvätt av flaskan tillkommer ytterligare 600 kr inkl. moms.

Önskas syrgastvätt av kranen tillkommer ytterligare 850 kr inkl. moms-

Vi varken hämtar eller lämnar flaskor utan kunden gör detta och platsen är våra lokaler på Lidingö om ingenting annat överenskommes.

Generellt genomförs vid inlämning en visuell kontroll av objektet och bilder tas. Kunden bekräftar den visuella inspektionen och de åtgärder som önskas företas. All betalning sker i förskott bl.a. för att undvika att kunden inte hämtar ut sina flaskor.

Mares service technician
Aqualung service technician
Apeks service technician
Prism 2 Hollis Rebreather service technician