Vi är återförsäljare för bl.a:

Ursuit, Si-Tech, Tecline, Waterproof och nu också Venture Heat® V3 m.fl. Vi har ingen webbshop utan vill gärna att våra kunder besöker oss på plats och får klämma och känna på produkterna samt diskutera med oss om vad som bäst tillfredsställer kundens behov. Välkommen!