Claude med buddy på Gotland

PADI Self-Reliant Diver är kursen för dig som vill ta din säkerhet vid dykning ett steg vidare – inom parsystem men även om du skulle hamna i en situation där du är ensam. Du får lära dig och träna att dyka med extra luftkälla, redundant utrustning i flera avseenden m.m. Utöver klassrumsteori ingår tre utedyk. Eftersom den här kursen handlar om säkerhet gäller exklusivt en student per instruktör.

Förkrav:

18 år fyllda.100 loggade dyk. PADI Rescue Diver certifiering eller motsvarande.

Utrustningskrav:

Du förväntas ha egen utrustning på den här nivån men vi kan bistå med uthyrning av viss utrustning vid behov.

Pris:

Priset för själva kursen är 5 000 kr inkl. moms att betalas innan kursstart. Tillkommande kostnader: Utöver priset för själva kursen måste du själv betala kostnaderna för din egen pocketmask, samt för ditt certifikat enligt PADIs vid varje tidpunkt gällande prislista (Inga extra påslag utöver lagstadgade skatter och avgifter annat än avrundning i förekommande fall. Priset betalas innan certifikatet beställs och studenten därmed godkänns av instruktören. Studenten får en manual/guide som tagits fram utan kostnad.

Ångrar sig studenten senast 14 dagar innan kursstart återfås tidigare erlagd betalning. Ångrar sig studenten 13-0 dagar före kursstart erläggs en administrativ avgift till Z-DYK & BÅT om 1 000 kronor inklusive moms. Övrig eventuell tidigare erlagd betalning återfås.

Avbryter studenten påbörjad kurs återfås ingen betalning.