Claude med buddy på Gotland

PADI Self-Reliant Diver är kursen för dig som vill ta din säkerhet vid dykning ett steg vidare – inom parsystem men även om du skulle hamna i en situation där du är ensam. Du får lära dig och träna att dyka med extra luftkälla, redundant utrustning i flera avseenden m.m. Utöver klassrumsteori ingår tre utedyk. Eftersom den här kursen handlar om säkerhet gäller exklusivt en student per instruktör.

Förkrav:

18 år fyllda.100 loggade dyk. PADI Rescue Diver certifiering eller motsvarande.

Utrustningskrav:

Du förväntas ha egen utrustning på den här nivån men vi kan bistå med uthyrning av viss utrustning vid behov.